"GP Consulting, s.r.o."

 
GP Consulting, s.r.o.
 

Profil společnosti

Společnost GP Consulting, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 21. října 2005. Jejím hlavním posláním je podpora regionálního rozvoje. Z toho vyplývají i hlavní aktivity, jsou jimi:
- tvorba strategických plánů a koncepcí,
- tvorba komunitních plánů sociálních služeb,
- tvorba rozvojových strategií mikroregionů a místních akčních skupin,
- tvorba analytických studií a sociálně-ekonomických profilů,
- tvorba projektů do evropských a dalších programů,
- marketingová činnost.